Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ

CÂY GIỐNG TẾCH ( Giá tỵ )

CÂY GIỐNG TẾCH ( Giá tỵ )
( Tectona grandis )

1-    PHẠM VI ÁP DỤNG :

1.1-    Tiêu chuẩn này áp dụng cho cây giống “ Cây giống Tếch” được nhân giống bằng phương pháp gieo ươm từ hạt, do Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ sản xuất.

1.2-    Cây giống Tếch được sản xuất từ hạt giống được thu hái trên các cây giống trong rừng giống chuyển hóa tại Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà – Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai. Cây giống hoàn toàn sạch các bệnh virus và các sâu, bệnh khác.

2-    YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT :

2.1- Yêu cầu về chất lượng ( cây xuất vườn đem trồng):

-    Cây có thân mọc thẳng, khỏe.
-    Cây phải đạt chiều cao tối thiểu  50 cm tính từ mặt bầu.
-    Đường kính cổ rễ từ 1 cm.
-    Cây giống đang sinh trưởng tốt, không mang mầm bệnh.
-    Tuổi cây giống 1 năm tuổi  tính từ lúc gieo ươm đến khi xuất vườn.

2.2- Yêu cầu về qui cách :

-    Cây giống phải được tạo trong túi bầu polyetylen chắc chắn và nguyên vẹn, kích thước : đường kính 11 cm x chiều cao 20 cm.
-    Bầu được đục thủng lỗ và cắt 2 bên góc để thoát nước.
-    Chất nền phải đầy bầu ươm.
( có thể trồng ngoài đất và cắt stump dài 18-20 cm, vết cắt trên thân cách cổ rễ 2-3cm, cắt toàn bộ rễ phụ, vết cắt trên thân xéo 450 so với thân cây )3-    GHI NHÃN :

Nội dung ghi nhãn theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ và Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
-    Tên sản phẩm : Cây giống TẾCH ( Giá tỵ )
-    Cơ sở sản xuất : Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ
-    Địa chỉ : số 6 Nguyễn Thành Ý- Đa Kao- Quận I- Tp.Hồ Chí Minh.
-    Sản xuất theo tiêu chuẩn : TCCS: XNGLNVNB HCM 14/06
-    Nguồn gốc : Miến Điện
-    Ngày sản xuất : Ngày ngày, Tháng tháng, Năm năm
-    Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu :     Chiều cao cây ≥ 50 cm
Đường kính cổ rễ ≥ 1 cm
-    Hạn sử dụng : Ngày ngày, Tháng tháng, Năm năm
-    Tình trạng bệnh : sạch bệnh

4-    CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA :

-    Các chỉ tiêu kiểm định giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn đạt yêu cầu kỹ thuật ở mục 2.
-    Kiểm định hạt giống khi thu hạt tại cây giống trong rừng giống chuyển hóa – Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà.

5-    BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN :

-    Cây phải được đảo bầu, huấn luyện dưới ánh nắng từ 30 ngày trước khi xuất vườn. Trước khi xuất vườn phải tưới đủ ẩm cho cây.
-    Trên phương tiện vận chuyển cây giống được xếp đứng, hoặc nghiên nhưng không vượt  quá 300.
-    Phải che chắn nắng gió và tạo sự thông thoáng.
-    Khi lên xuống phải nhẹ nhàng – tránh gãy dập.
-    Thời gian lưu cây trên xe không quá 48 giờ.